do kasy suma: 0,00 zł
Jak wybrać odpowiednie filtry strzykawkowe?

Na rynku dostępne są różnorodne niesterylne i sterylne filtry strzykawkowe o różnorodnych membranach i wielkościach. Wybór odpowiedniego filtra strzykawkowe gwarantuje nam właściwą filtrację. Filtry te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach takich jak: analiza HPLC, procesy uzdatniania wody, ochrona środowiska, biotechnologia, produkcja napojów, branża spożywcza, branża farmaceutyczna.

 

Czym jest filtr strzykawkowy?

Filtr strzykawkowy to jednorazowy element filtracyjny oparty na membranie, który jest mocowany do strzykawki w celu eliminacji zanieczyszczeń z płynnych roztworów. Ten proces odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu uszkodzeniom przyrządów laboratoryjnych, takich jak chromatograf cieczowy czy spektrometr masowy (ICP).

Jednorazowe filtry strzykawkowe są powszechnie wykorzystywane w laboratoriach do szybkiego i efektywnego filtrowania, oczyszczania materiałów, a nawet sterylizacji roztworów o objętości poniżej 250 ml. Dzięki nim można uniknąć konieczności ustawiania bardziej złożonych układów filtracyjnych, takich jak filtry Buchnera czy ich odpowiedniki.

Aby osiągnąć pewne wyniki testów i uzyskać optymalną skuteczność oczyszczania, ważne jest staranne dopasowanie filtrów strzykawkowych.

 

Dobór odpowiedniego filtra strzykawkowego. Instrukcja krok po kroku.

 1. Sprawdź, czy wymagana jest wstępna filtracja.

 

 1. Wybierz odpowiedni typ membrana (na podstawie charakterystyki roztworu):

      - wodny (Nylon, MCE)

      - niepolarny (Nylon, PTFE, PVDF)

      - białkowy (PVDF, PES)

 

 1. Wybierz odpowiednią średnice filtra (na podstawie objętości roztworu):

 

<10ml

<100ml

<250ml

13mm

25mm

33mm

 

 1. Wybierz odpowiednią wielkość porów na podstawie wymiaru kolumny:

>3um

<3um

0.45um

0.22um

 

 

 

Jak wybrać odpowiedni rodzaj membrany Filtrów Strzykawkowych?

 

Charakterystyka Aplikacji:

Kompatybilny typ membrany filtracyjnej:

Filtry strzykawkowe hydrofilowe

PES, Nylon, MCE, Hydrophilic PTFE or PVDF

Filtry strzykawkowe hydrofobowe

PTFE, Hydrophobic PVDF

Kompatybilne tylko z próbkami wodnymi

CA, Nylon, or PES

Kompatybilny z próbkami organicznymi i wodnymi

Hydrophilic PTFE, Nylon, or Hydrophilic PVDF

Kompatybilne z próbkami gazowymi

MCE, or PTFE

Dla cieczy do 100 ℃.

PES, MCE, or PTFE

Niska wiązalność białek

MCE, PES, , Hydrophilic PVDF or Hydrophilic PTFE

Nieswoiste wiązanie

Nylon or PVDF

Wysokie prędkości przepływu

MCE, Nylon, PES, PTFE, or PVDF

Wysoka przepustowość

Nylon, or PTFE

 

 

 

Jaką średnicę filtra strzykawkowego wybrać?

 

Wszystkie wejścia filtrów są zgodne z żeńskim Luer-Lock, posiadają obudowy wykonane z nieaktywnego polipropylenu i dostępne są w trzech różnych średnicach. Wybór średnicy zależy od ilości przefiltrowanej próbki.

Filtry strzykawkowe o średnicy 13 mm:

 • Dla objętości próbek poniżej 10 ml;
 • Idealny wybór dla większości zastosowań;
 • Objętość retencji wynosi <15 µl.
 • Wejście żeńskie Luer-Lock
 • Maksymalne ciśnienie robocze <15 bar
 • "Bubble point” (punk pęcherzykowy): Hydrofilowy 2-3 bar; Hydrofobowy 1-1.2 bar

 

Filtry strzykawkowe o średnicy 25 mm:

 • Dla objętości próbek poniżej 100 ml;
 • Objętość retencji wynosi <125 µl.
 • Wejście żeńskie Luer-Lock
 • Maksymalne ciśnienie robocze <10 bar
 • "Bubble point” (punk pęcherzykowy): Hydrofilowy 2-3 bar; Hydrofobowy 1-1.2 bar

 

Filtry o średnicy 33 mm:

 • Dla objętości próbek poniżej 250 ml;
 • Objętość retencji wynosi <180 µl.
 • Wejście żeńskie Luer-Lock
 • Idealne do zastosowań w laboratoriach o dużym przepływie pracy.

 

Jaką wielkość porów filtrów strzykawkowych wybrać?

 

Najczęściej stosowane wielkości porów w filtrach strzykawkowych to 0,2/0,22 μm i 0,45 μm.

 1. Wybór wielkości porów zazwyczaj zależy od wielkości cząstek, które mają zostać usunięte. Na przykład, jeśli celem jest usunięcie cząstek o średnicy >0,2 mikrona, to warto wybrać filtr strzykawkowy o wielkości porów 0,2 mikrona.
 2. Inny sposób określenia wielkości to zastosowanie filtrów o wielkości porów 0,45 μm dla cząstek o średnicy >3 μm oraz filtrów o wielkości porów 0,22 μm dla cząstek o średnicy <3 μm.
 3. Membrany o wielkości porów 0,45 μm są zazwyczaj używane do ogólnego oczyszczania i usuwania cząstek, podczas gdy membrany o wielkości porów 0,2/0,22 μm są najczęściej stosowane do sterylizacji roztworów (usuwanie bakterii)

 

Filtry strzykawkowe sterylne czy niesterylne?

Filtry strzykawkowe używamy w celu usuwania niepożądanych cząstek z roztworu. Do wybory mamy filtry strzykawkowe sterylne lub filtru strzykawkowe niesterylne.

 • Filtry strzykawkowe sterylne są pakowane pojedynczo, aby zapewnić optymalną wydajność bez ryzyka zanieczyszczenia.
 • Filtry strzykawkowe niesterylne są często wybierane w analizach laboratoryjnych – są duża tańsze od sterylnych.

 

Najczęściej stosowane filtry strzykawkowe:

 

Filtry strzykawkowe PTFE hydrofobowe   

Hydrofobowe filtry strzykawkowe PTFE są idealne do filtracji roztworów gazowych i organicznych. Charakteryzują się doskonałą wydajnością przy próbkach wysoko korozyjnych, a także oferują szerszą odporność chemiczną i stabilność temperatury. Filtry te są doskonałym wyborem do filtrowania rozpuszczalników chromatograficznych. Po odpowiednim nawilżeniu wstępnym (często alkoholem), są także kompatybilne z próbkami wodnymi. Za pomocą odpowietrzników zatrzymują wilgoć. Zakres pH: 1-14.

 • Filtracja silnych kwasów, z doskonałym przepływem
 • Filtracja rozpuszczalników organicznych o silnej aktywności chemicznej
 • Filtracja rozpuszczalników alkalicznych
 • Kompatybilność z próbkami gazowymi
 • Możliwość filtracji cieczy o wysokiej temperaturze

 

Filtry strzykawkowe PTFE hydrofilowe

Filtry strzykawkowe Hydrofilowe PTFE rozwiązują problem przepływu w roztworach wodnych, umożliwiając filtrację próbek zawierających silne substancje chemiczne. Zapewniają doskonały przepływ, niskie wiązanie białka oraz kompatybilność z różnymi substancjami, w tym cieczami o wysokiej temperaturze.

 • Filtracja rozpuszczalników nieorganicznych o silnej aktywności chemicznej
 • Filtracja mieszanego rozpuszczalnika w HPLC (Acetonitryl/Woda)
 • Filtracja roztworów alkalicznych
 • Kompatybilność z próbkami organicznymi i gazowymi
 • Niskie wiązanie białka

 

Filtry strzykawkowe PVDF hydrofilowy

Hydrofilowy PVDF to optymalny wybór dla próbek z wysokim wiązaniem nieswoistym białek w technologii HPLC i UHPLC. Filtry PVDF charakteryzują się zdefiniowaną strukturą porowatą, niskim wiązaniem nieswoistym i kompatybilnością z rozpuszczalnikami organicznymi i wodnymi. Należy jednak pamiętać, że nie są one kompatybilne z większością silnych kwasów i ługów, takich jak dimetylosulfotlenek, dimetyloformamid (DMF), aceton, ketony, estry i etery.

               

 • Zgodne z próbkami organicznymi i wodnymi
 • Zgodne z próbkami gazowymi
 • Niskie wiązanie białka
 • Nieswoiste wiązanie
 • Doskonałe przepływy
 • Dobrze zdefiniowana struktura porowata
 • Filtracja w wysokiej temperaturze

 

Filtry strzykawkowe Nylonowe

Filtr nylonowy jest hydrofilowy i kompatybilny z wieloma roztworami. Jego dobra przepustowość, wydajność i przystępna cena sprawiają, że jest popularny w przemyśle półprzewodnikowym. Niemniej jednak, nie jest najlepszym wyborem dla próbek białkowych ze względu na wysokie wiązanie nieswoiste. Można go sterylizować przez autoklawowanie, promieniowanie gamma lub tlenek etylenu.

 

 • Kompatybilne tylko z próbkami wodnymi
 • Wiązanie nieswoiste
 • Doskonała przepustowość
 • Duża wydajność ładowania
 • Filtracja wody w przemyśle półprzewodnikowym
 • Filtracja substancji chemicznych
 • Filtracja napojów

 

Filtry strzykawkowe PES

Filtr strzykawkowy PES (polietersulfon) jest naturalnie hydrofilowy, co czyni go idealnym wyborem (szczególnie polecany) do roztworów wodnych i alkoholi. Dzięki mechanicznej wytrzymałości membrany, filtry strzykawkowe PES radzą sobie z cieczami o wysokiej temperaturze, charakteryzują się dużą przepustowością (lepszą niż PTFE) i niskim wiązaniem białka. Dzięki tym cechom filtry strzykawkowe PES oferują doskonałą wydajność w przypadku próbek biologicznych i hodowli mediów. Zakres pH, w którym można je stosować, wynosi około 3-14.

 

 • Kompatybilne z próbkami organicznymi i wodnymi
 • Mechanicznie wytrzymałe, zapewniające wysoką przepustowość
 • Niskie wiązanie białka
 • Filtracja mediów do hodowli komórkowej
 • Filtracja o wysokiej temperaturze
 • Sterylizacja filtrujących roztworów białkowych
 • Filtracja dodatków do hodowli komórkowe

 

Jak prawidłowo używać filtrów strzykawkowych?  Instrukcja krok po kroku.

 

Niewłaściwe użytkowanie filtrów strzykawkowych może prowadzić do niepotrzebnych komplikacji, takich jak wycieki próbki, uszkodzenia filtra lub przypadkowe zrzucenie filtra ze strzykawki. Niniejsza instrukcja została stworzona w celu dostarczenia szczegółowego przewodnika krok po kroku dla osób ropzczynhący przygodę z korzystaniem z filtrów strzykawkowych.

 

Krok 1: Otwórz Strzykawkę

Otwórz opakowanie strzykawki i usuń igłę strzykawki. Zaleca się użycie strzykawki z końcówką typu luer-lock. Objętość strzykawki zależy od próbek, które mają być przefiltrowane.

 

Krok 2: Zamocuj filtr strzykawkowy do strzykawki

Otwórz opakowanie filtra strzykawkowego, aby łatwo go później podnieść, zwłaszcza jeśli są one pakowane indywidualnie jako sterylny filtr strzykawkowy.

 

 1. Dla objętości próbki < 10 ml

Wciągnij niewielką ilość powietrza (około 1 ml) do strzykawki przed naładowaniem roztworu próbkowego. Powietrze jest używane do przepłukania filtra w celu zminimalizowania ilości zatrzymanej próbki. Zamocuj filtr na strzykawce dokładnie, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Uwaga: Proszę używać ostrożności przy używaniu strzykawek o małej objętości, ponieważ mogą generować wysokie ciśnienie.

 

 1. Dla objętości próbki ≥ 10 ml

Wyjmij tłok ze strzykawki. Zamocuj filtr na strzykawce dokładnie, obracając w kierunku skręcania. Wlej roztwór próbkowy z niewielkiego napełnionego butelką do strzykawki, pozostawiając miejsce na tłok. Włóż ponownie tłok. Uwaga: Filtr strzykawkowy pakowany indywidualnie jako sterylny może być trzymany w oryginalnym opakowaniu, aby zminimalizować zanieczyszczenia podczas mocowania strzykawki.

 

Krok 3: Zamocuj Filtr Strzykawkowy

Zamocuj filtr strzykawkowy używając ruchu zgodnego z ruchem wskazówek zegara, jeśli używasz strzykawki z końcówką typu luer-lock. NIE dokręcaj zbyt mocno.

 

Krok 4: Filtruj Roztwór

Trzymaj zmontowaną strzykawkę i filtruj go pionowo. Przefiltruj roztwór do butelki odbiorczej, powoli naciskając tłok strzykawki, aby przepchnąć próbkę przez filtr. Uwaga: Unikaj nadmiernego naciskania, ponieważ może to spowodować pęknięcie obudowy filtra.

 

Krok 5: Filtruj Więcej Próbek

Jeśli trzeba przefiltrować więcej roztworów, odczep filtr strzykawkowy od końcówki strzykawki. Zamocuj ponownie filtr strzykawkowy, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wlej roztwór próbkowy z góry strzykawki, pozostawiając miejsce na tłok. Włóż ponownie tłok i kontynuuj filtrację. Uwaga: Jeśli wzrasta znacząco ciśnienie zwrotne, wymień filtr, ponieważ może być zatkany.

 

Krok 6: Wyrzuć Filtr

Odczep i wyrzuć zużyty filtr strzykawkowy.

 

 

 Filtry strzykawkowe PTFE

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą filtrów strzykawkowych: 

https://e-biosens.pl/Filtry-strzykawkowe

https://biosens.pl/produkty/filtry-strzykawkowe

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl